Tom Ingar Nilsen

Født 30. desember 1939, Asker
Død 6. august 2017, Grimstad

Om Tom Ingar Nilsen begravelsen

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Elisabet Sommerfeldt