Tom Ingar Nilsen

Født 30. desember 1939, Asker
Død 6. august 2017, Grimstad

Om Tom Ingar Nilsen begravelsen

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Elisabet Sommerfeldt