Informasjon

Bjørn Ivar Fjeldal

  • Født: 2. januar 1942
  • Død: 30. november 2017

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: