Informasjon

Rakel Sommerseth

  • Født: 17. mars 1928
  • Død: 26. februar 2018

Lenker

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: